Rabot op je bord

Tijdens onze wekelijkse kookworkshops worden groenten– en fruitoverschotten van supermarkten die nog perfect in orde zijn, door buurtbewoners omgetoverd tot lekkere gerechten.

Triodos Gent

Via Triodos Bank financier je duurzame organisaties en bedrijven met een positieve impact op de economie en onze samenleving.

KWEEK

KWEEK is een kleinschalige biologische kwekerij uit Gent met een focus op de selectie en teelt van eetbare planten met een rijke opbrengst.

Komaf Koffie

Komaf Koffie schenkt koffie met of zonder melk of suiker, maar áltijd met een babbel en een glimlach.

Green Guide goes digital

Studenten van LUCA, Arteveldehogeschool en HOGENT maken in het kader van hun opleiding de denkoefening om de Green Guide van Universiteit Gent om te vormen naar een app.

Stadsacademie

De Stadsacademie is een collaboratorium voor transdisciplinair onderzoek en onderwijs over complexe en urgente duurzaamheidskwesties van stad Gent en Universiteit Gent.

JNM

JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu.

Bizon

Bizon organiseert vakantiekampen voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Gents Milieufront (GMF)

Gents MilieuFront (GMF) is een regionale milieuvereniging uit Gent die via positieve acties het leefmilieu en duurzame mobiliteit een duwtje in de rug wil geven.