Het Glasdorp

Bloemen, planten en zaden | Lifestyle | Zero waste

Het Glasdorp is een kleinschalig initiatief dat probeert glasafval in de stad te herbestemmen en hergebruiken. We proberen afval niet als afval te zien, maar als een lokale hulpbron (waarschijnlijk de enige echt lokale hulpbron in de stad); vooral omdat glasafval een systematisch en overvloedig afvalmateriaal is. Upcycling van glas laat het ontwerpen en maken van ideeën uit het materiaal zelf voortkomen. De vorm van de objecten wordt dus bepaald door het glas dat we in de buurt aantreffen. Door deze benadering ontdekken we dat creativiteit voortkomt uit beperkte middelen, in plaats van overvloed.

Het Glasdorp